En Josep Mauri continua buscant la diversió, el que ell considera una necessitat vital. Ho fa en el context d’una sala de ball, un lloc que la gent freqüenta explícitament per divertir-se. Però la diversió la trobem buscant-la o és ella que ens troba?