L'angoixa és l'emoció més negativa i aversiva. El dolor i la por activen l'angoixa, com també l'excés de temperatura o soroll. L'angoixa és essencial per motivar a la persona a realitzar qualsevol conducta necessària per alleujar les circumstàncies que l'han provocat. Segons Freud: Por davant un perill desconegut o indeterminat, que sorgeix de l'interior d'un mateix.