"La ira és una emoció que s'expressa amb enuig, ressentiment, fúria, irritabilitat. Els efectes físics de la ira inclouen augment del ritme cardíac, pressió sanguínia i nivells d'adrenalina i noradrenalina. Alguns veuen la ira com una part de la resposta cerebral d'atacar o fugir d'una amenaça o dany percebuts. Els psicòlegs antics veuen la ira com una emoció primordial, natural, i madura experimentada per tots els humans de vegades, i com una cosa que té valor funcional per sobreviure. La ira incontrolada pot, però, afectar negativament personal o socialment la qualitat de vida. Manifestacions d'ira es poden fer servir com una estratègia de manipulació mental per influir socialment. "