Reciclar, reutilitzar, recuperar…són termes que cada cop ens són més familiars. A banda del reciclatge de les deixalles domèstiques són molts els qui opten per aprofitar tota mena de materials, ja sigui donant-los el mateix ús que l’article original o un altre totalment diferent. El protagonistes del programa d’avui fan del reciclatge una forma de viure i centren els seus esforços a donar als objectes una segona vida.