Aquest capítol segueix diferents personatges vinculats amb el món de la terra. Des d'un aficionat a l'agricultura i la ramaderia anirem coneixent un pastor de l'àrea metropolitana, un pagès de 18 anys i el cofundador d'una ONG internacional que treballa per retornar el rol central als camperols tal i com havien tingut en altres èpoques. El que es desprèn de tots els personatges és la passió per la terra, pels orígens i per revaloritzar aquestes professions vinculades al sector primari.