A través de les històries particulars de tres professionals, una forjadora, un vidrier i un mecanògraf, coneixerem l’estat d’alguns oficis tradicionals que en aquests moments s’estan perdent. Sabrem quin són els motius i com veuen el futur de la professió. Juan Caparrós, vidrier / Guillermina Morales, forjadora / Albert Gelambí, repara màquines d´escriure / Víctor Cunillera, president de l’Associació d’oficis artesans de Catalunya / María Gelambí / Mathieu Bonnemaison, aprenent de forja.