Cada vegada hi ha més persones que han decidit viure d'una altra manera. Petits canvis o grans canvis, però amb la intenció de no estar sotmesos al sistema imperant, de no dependre tant -o gens- de l’estat i del capital. Maneres més lliures de viure en tots els àmbits de la vida quotidiana, des de l’habitatge fins a la salut o l’educació.