L’equip de Furgoaddictes es desplaça a Mallorca. Coneixerem com viuen l’afició al món càmper el president del Club Volkswagen de les Illes Balears, un comerciant aficionat al surf i un mecànic que arregla clàssics Volkswagen des de fa més de dues dècades.