Pipaire. Amer, La Selva. Amb 65 anys, en Joan Pere Soler i Molina, o en Jean Pierre, com és conegut al poble d'Amer, a La Selva, es dedica a la fabricació de pipes de manera artesanal, un ofici que coneix des de la seva infantesa a través del taller familiar. Pel Joan Pere, el plaer i l'art de fumar en pipa comença des de l'elecció de la fusta per a fer-la, passant per la dedicació, l'estimació, la passió i la creativitat que posa en cadascuna de les seves creacions.