El darrer treball del director Ramon Simó és un text sobre l'ètica científica escrit per Michael Frayn. L'autor de 'Pel davant i pel darrera', s'endinsa en la trobada de dos premis Nobel de física a 'Coppenhaguen', al TNC.