Les relacions familiars dibuixen les persones a mesura que passen els anys: ens defineixen, ens contradiuen, ens allunyen i ens apropen al que som. Vols tenir l’oportunitat d’escoltar tot allò que t’has callat?