Tràiler del programa TRUCAT. Sèrie d’animació basada en converses reals derivades d’un seguit d’enquestes telefòniques realitzades per l’organisme “Institut Català sobre l´Autoconeixement”. En aquestes trucades es demana a l’interlocutor que es descrigui i parli sobre sí mateix. El repte final, conèixer com són els catalans.