Les protagonistes d'Elògi dera Nhèu ens mostren les entranyes d'aquest nou projecte DO de La càmera enamorada.