Els components de Lantana Films expliquen el què i el com de És quan dormo.