Al final del segle XX un nou món va emergir dins la ciència, la biologia de sistemes. En principi la biologia de sistemes ofereix l’oportunitat d’entendre processos biològics amb la voluntat de modificar-los i fer enginyeria, el que s’anomena biologia sintètica.