El problema de Gettier s'interessa per la interacció entre art i ciència. Dues disciplines que es comencen a mirar gràcies a projectes com el 'Open Systems' del MACBA (Museu d'Art Contemporani de Barcelona). En parlem amb la responsable de programes educatius, Tonina Cerdà.