Human Core Frustració La frustració és el sentiment desagradable pel qual les expectatives d’una persona no es veuen satisfetes. La frustració interfereix produint amargura, ressentiment, impotència i ràbia. També pot desencadenar en depressió perquè la persona afectada sent que no pot solucionar els seus problemes. Aquestes persones generalment diuen ‘Em rendeixo’, però la frustració és un signe positiu indicador que el mètode que s’ha fet servir s’ha de canviar per solucionar el problema.// Brots. Reconciliació. En aquest episodi coneixerem la vida personal i familiar de la Vero mentre la companyia assaja una escena on la protagonista es reconcilia amb la seva bogeria.// Història Sobre Blanc. Tarragona. Quan les coses es compliquen, sovint mirem cap el passat. Els dies de tormenta són moments on, quan s’és nen, el que ve més de gust és anar corrent cap el llit, fotre’s baix les mantes, resguardar-se en un fons que sembla enorme… i sentir-se protegit. Tot era més senzill quan erem p