Quan el nen entra a l’escola, la família constitueix el grup més important i gairebé únic de referència. El nen tracta i coneix nous companys i a nous adults que suposen un segon grup social a part del format per la família. Tanmateix en l'adolescència, augmenten considerablement els espais on són possibles els intercanvis o interaccions socials i, per un altre costat, es debilita enormement la referència a la família. L'emancipació pel que fa a aquesta, en el curs del procés d'adquisició d'autonomia personal i com a element constituent d'aquest procés, és sens dubte el tret més destacat de la nova situació social de l'adolescent. Els joves entren en un procés de socialització on disminueix notablement la relació familiar i esdevé un pilar fonamental el seu grup d’iguals.Per què reclamen tant la seva independència els joves? Com és la seva recerca de la identitat? Com és d’important l’autoestima en aquest procés de socialització? Són conscients de la pre