El tema plantejat aquesta setmana aborda les relacions dels joves amb la família.