En el programa d’aquesta setmana el nostre professor de Golf Enric Lòpez, ens ensenya a com controlar la intensitat de Swing...el Dr Miquel Llobet i el recuperador esportiu Fabrizio Gravina, ens ensenyen una màquina per reforçar la musculatura al Swing..., l’àrbitre nacional Josep Canals, ens parla de dues llegendes urbanes en el món del Golf... A la secció d’Actualitat anirem al Club de Golf Costa Brava, on es va jugar el torneig social infantil del mateix club, i recordeu que al final del programa trobareu l’agenda de Golf.