Interpretació: Guy Nader Amagats darrera les coses quotidianes, sorgeixen nous móns, noves dimensions que alteren la percepció d'una realitat immediata. L'absurd, la paradoxa, l'humor es troben en el nostre cos. Un cos (quotidià) descontextualitzat que no només és un reflex del què hi ha però també està relacionat amb la consciència d'allò que hi falta. Articulat darrera la seva aparença normal, reconeguda i familiar per a tots nosaltres, amaga una certa raresa que ens duu a noves sensacions i diferents percepcions. Primer Premi al certamen de Solos del Festival Internacional 15MASDANZA 2010