“Ella” viu en un procés de canvi. Passa d’una rutina generada per la inèrcia, a una nova rutina escollida per pròpia decisió.