Com més temps PASSA, més a gust em trobo a la meva petita gàbia verda. La meva llibertat es confon per aquestes portes falses que m’invento per quedar-me una estona més.