-ADN: Sónar Creativitat i tecnologia, compromís global i punt de trobada de l'avantguarda i l'experimentació musical i de nous mitjans artístics. -Tecnologia i indústria creativa: Sónar+D, compromís amb l’activitat professional de companyies creatives de diferents característiques i procedències. -Laboratori sonor: Music Technology Group UPF, especialistes en les tecnologies digitals relacionades amb el so i la música. -Intuïció i talent: Sónar és pioner i únic en el seu format i continguts: un referent internacional de primer ordre gràcies a una cuidada oferta cultural que combina la dimensió lúdica amb l'artístic. -Intensos i solemnes: Últim i excel·lent capítol d'un gran projecte. Balago, exemple de constància i risc. -Música per a nens i pares: SónarKids, proposta familiar per gaudir la música, l'art i la tecnologia d'una manera original i innovadora.