La Gloria Spangler conversa amb en Michael, però no sembla gaire segura de voler-ho fer, un gest destaparà les seves pors més ocultes.