'Petrus' va ser un dels dos guanyadors del concurs 'Concerts Oberts' i va tenir el pivilegi de tocar al festival (a)phonica i que li dediquèssim un 'Concert Privat'. Les cançons que podem escoltar són: "The face of the truth" i "Something on my back"