El programa consta dels següents continguts: -Faristols sobre TC Carta de Montilla/reunió amb Rajoy/mesa del Parlament informes jurídics -Bateria de totals sobre TC -CB renovació Sindicatura de Comptes + totals -Informe Síndic de Greuges servei de transports i menjadors escolars -Francesc Baltasar, dessalinitzadora i pla de boscos -Compareixences per la llei de bous -Entitats municipalistes i Diputacions sobre Llei Àrea Planificació Penedès -CB Entitats municipalistes sobre Llei Autoritat Protecció de Dades i total -Acte commemoració 2a Guerra Mundial -Manuela de Madre, Presidenta grup PSC-CpC