Fins a 34.000 expedients de persones que haurien de rebre prestacions de la llei de dependència estan pendents. El conseller de Benestar i Família, Josep Lluís Cleries, indica que faran passos per resoldre'ls en tres mesos.