El Ciutadella número 319 titulat "Diada de Sant Jordi i Estatut" consta dels següents continguts: -Faristols: Estatut/ Carta Montilla + reaccions -CB Sant Jordi Pedralbes -Acte Sant Jordi Parlament + Enquesta llibre favorit -Acte Parelles lingüístiques -Síndic de Greuges 2a part informe i referència a l'Estatut -Compareixença Carme Capdevila sobre infància i sobreocupació centres d'acollida -Compareixena Joaquim Nadal, preguntes al Govern es reprenen els treballs a la línia 9 del metro -Compareixença llei vegueries -Entitats municipalistes sobre projecte llei mesures en matèria ocupació pública -Rafel Luna, secretari quart de la Mesa