Prats ens canta Petita i blanca, Flamants amants i Pla delirant