Els 'Menaix a Truà' ens toquen el tema "Una bona Nit".