La mida no és el més important a la vida, com a mínim si parlem de carrers. Una plaça amb un gran nom pot ser petita i abandonada, un carrer curt i estret pot ser el més famós de la ciutat. Les comparacions no tenen raó de ser, i, per demostrar-ho, avui compararem, analitzarem mides i coneixerem carrers que no tenen res a veure amb que en diu el seu nom o el seu passat.