En aquest capítol visitarem carrers que porten el nom dels seus il·lustres locals.