Art o marranada? Tradicionalment veïns i grafiters no han tingut bona relació. Uns que pinten d’amagat i els altres que ho denuncien. L’art del grafit ha proliferat els últims anys, i per això Terrassa ha buscat una solució: adaptar espais públics dels carrers perquè els grafiters s’hi puguin expressar sense amagar-se.