La reprogramació cel.lular i la investigació amb cèl.lules mare com a teràpiua, en alguns casos s'ha vist frenada per qüestions ètiques. La recent clonació de cèl.lules mare d'un embrió humà ha reobert polèmiques, però s'ha donat un pas endavant en la medecina regenerativa, i ha tornat a plantejar el dilema de la nova medecina reproductiva. -Thomas Graf, Cap del Programa de Diferenciació Cel·lular i Càncer del Centre de Regulació Genòmica