Jaume Bertranpetit. És director d’ICREA, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats. En el seu dia a dia, dirigeix la Unitat de Biologia Evolutiva de la Universitat Pompeu Fabra, des d’on estudia l’evolució genètica de l’espècie humana. L’estudi del genoma humà i la seva evolució permet entendre l’origen de la nostra espècie. Amb la informació que es recull, es poden detectar les petites diferències en l’ADN dels humans segons la regió on viuen. Genèticament som gairebé iguals i l’aspecte que tenim –color de la pell, tipus de cabells o l’alçada- són simples adaptacions al medi ambient. La recerca del Dr. Bertranpetit també permet descobrir les migracions que els primers humans van fer fa milers d’anys al voltant de la Terra i la predisposició que tenen les poblacions a patir unes o d’altres malalties segons la regió on viuen.