Al nostre país, les universitats i els centres de recerca són els principals focus generadors de coneixement. Per altra banda, l’empresa s’encarrega de materialitzar aquest coneixement en nous productes. Grans infrastructures com els parcs científics i tecnològics permeten establir ponts entre investigació i empresa. Al seu torn, actuen com pols d’atracció de nou talent i fomenten una recerca més diversa i competitiva. És gràcies a aquesta transferència cultural, que el coneixement beneficia la societat.