Què és Art i qui ho decideix? Els artistes són persones tocades per una vareta màgica o tothom té un talent amagat dins seu i només cal descobrir-lo? Els gustos per l’Art, canvien amb el temps? En aquest capítol hem buscat l’opinió de tres joves artistes. La Kimberley,que viu i actua al circ Raluy; l’André, que viatja a Turquia per conèixer un artista estranger; i l’Albert, que visita el Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Tots tres reflexionaran sobre què és per a ells l’Art i quina és la seva utilitat a la vida.