Els immortals poden estar a qualsevol lloc, intenten dur una vida normal i preocupar-se només dels temes banals... Perquè, en qualsevol moment, pot seguir la caça.