14 de juliol de 1713. Ocupació de Tarragona sense oposició per la deserció de les tropes imperials del mariscal austríac, Guido von Starhemberg, després que arran de la Pau d’Utrecht del 1713, l’imperi austríac decideix retirar-se d’Espanya. Això deixa els catalans sols davant les tropes borbòniques. Se suposa que els militars austríacs van prendre l’acord de marxar en una casa de l’Hospitalet de Llobregat anomenada, curiosament. Can Espanya. 16 de juliol de 1713. Batalla de Torredembarra. Als austriacistes perdedors del general Rafael Nebot, se’ls aplica el “diezmo de horca” i la resta són enviats a gal·leres. 23 de maig de 1714. Els borbònics ataquen Vilanova i la Geltrú i els austracistes deixen desamparat Sitges per anar a defensar-la.