Índice de contidos 00:36 O curso da pandemia 13:48 Un barco con historia