Índice de contidos 00:40 Preservar o ourizo 13:01 O son, "Donos de Seu" 19:00 Proxecto Virada