O espazo “Vivir Aquí” fixa a súa atención no labor dos voluntarios, en como grazas a eles e ás organ