Baixo o título “Que grandes somos”, o espazo de reportaxes da Televisión de Galicia “Vivir Aquí”,...