No ámbito do recoñecemento dedicado aos Centros Académicos Secundarios, o Premio Medio Ambiente APROEMA 2018 dirixiuse ao Instituto de Educación Secundaria Virxe do Mar de Noia para o desenvolvemento e interrelación dos conceptos esenciais das disciplinas que se necesitan para abordar o estudo e comprensión do cambio climático, a través do Plan Vermello Xenemar Climántica.