O Consello Xeral do Poder Xudicial ven de actualizar a guía de boas prácticas para a prevención de contaxios por coronavirus nas sedes xudiciais. O modelo, aprobado pola Comisión Permanente, aposta polo teletraballo para a organización da actividade dos xuíces e a mellora da conciliación da vida laboral e persoal.