Índice de contidos 02:12 A supervivencia dos pequenos portos 09:41 Vigo, gran porta para valores engadidos 19:47 A Coruña, cruceiristas e moito máis 29:50 Ribeira, o gran porto de baixura 39:39 Traballar na capital galega da pescada