Cinco dos mosteiros máis sobranceiros de Galicia serán obxecto doutras tantas reportaxes no progr...