As costas galegas contan con arredor de setecentas praias. Os areais galegos gozan dunha grande c...