Pasadas as primeras semanas da pandemia, os investigadores déronse conta de que as augas residuais podían ser un elemento axeitado para determinar a evolución do coronavirus con días de antelación á manifestación de síntomas na poboación afectada. Desde entón, en Galicia púxéronse en marcha varios proxectos de investigación, ligados ás empresas concesionarias da depuración e distribución da auga potable e das residuais.